3 effektiva kraftinsatser mot vanmakt och beslutsångest

När vi hamnar i hårt väder känns situationen lätt överväldigande som ett åskmoln – stort och hotfull. Vi kan bli drabbade av vanmakt och beslutsångest som en sorts sjösjukan.

Om detta händer mig när jag seglar är det bästa botemedlet att bli aktiv och ta rodret.

Att bli aktiv kräver kraft. För att kunna klara av förändringsarbete är det viktigt att sätta in vår energi effektivt. Men hur? För mig är det stor hjälp att först skilja på tre aktiviteter som kräver olika angreppssätt.

Acceptera

Det är ett faktum att vinden blåser. Vi kan varken ändra på riktning eller styrka, eller?

Trots detta kräver det mycket insats att sluta kämpa emot. Till exempel om företaget fattar ett strategiskt beslut och min insats inte längre behövs. Då är det bäst att fokusera min strategi och kraft på att släppa taget. Att då ha färre optioner kan underlätta beslut – som skulle ha räddat livet på Buridans åsna (den med beslutsångest mellan hötapparna).

Besluta

Det är ditt val vilken kurs du seglar. Att fatta beslut kräver en annan insats. Den innebär att bedöma och avväga konsekvenser. Vi är ansvariga för vad vi beslutar och måste kunna förklara eller försvara besluten, vilket kan vara svårt.

Till exempel att lämna företaget och tryggheten av 17 års anställningstid) eller inte.

Pest eller kolera? Det är bäst att fokusera sin strategi och sin kraft på att hitta bra perspektiv eller synvinkel för avvägning (med rent vatten och antibiotika klarar du dig 10 gånger bättre mot kolera jämfört med pest). Ett beslut är ditt sätt att se på det faktum som du kan inte ändra. Att inte låta dig bli paralyserad. Att aktivt söka en ny utmaning, ett nytt jobb och företag.

Påverka

Du kan agera och trimmer seglen och ändra deras inställning till vinden. Att påverka kräver en tredje sorts insats. Den innebär att ta initiativ och vara uppmärksam. Till exempel att skriva ditt CV och skärpa din profil. Det är bäst att fokusera din strategi och din kraft på vad du kan göra just nu för att gå framåt och behålla initiativet. Ge och få återkoppling. Läsa, skriva, prata och lyssna. Reagera på jobbannonser.

Och söka aktivt i sociala medier.

Det var enklare (och roligare) för mig att byta jobb vid 50, när jag kunde hålla isär begreppen; accepterande, beslutande och påverkande.

Och det bästa är att jag upplever att jag kan göra en skillnad och påverka mig själv mest.

Som på segelbåten: Beroende på vilken kurs du väljer och hur fort du seglar kommer din fartvind påverka styrkan och riktningen av vinden som träffar dina segel och som driver dig framåt. 

Hur tänker du? Kommentera gärna; gemensam besegrar vi vanmakten!