Sönke Rickertsen projektledning

Koppla ihop experterna och nå tuffa mål med projektledning

Förvänta dig energi, oväntade resultat och projektledning utöver det vanliga. I 20 år har jag arbetat med kommunikation och tydlighet, och skapat tvärfunktionella team för den agila organisationen.

Oväntade resultat med mig som projektledare

Ta dina projekt i mål med mig som projektledare. Jag hittar praktiska lösningar, ser till att teamen samarbetar och säkerställer att projektet ligger i linje med målen.

Som projektledare har jag arbetat med GATE-metoden och SCRUM.

Jag har erfarenhet från globala utvecklingsprojekt, leveransprojekt, IS/IT-projekt och förändringsprojekt som är tvärfunktionella, interkulturella och med föränderliga förutsättningar.

Extra draghjälp i projektet

Kommer ni inte vidare i projektet och behöver en enabler med nya insikter?

Min strategi är att ge ny energi och stöttning i projektet, växeldra projektledningen, fungera som bollplank samt tydligt kommunicera processerna som gör att teamet förstår målet och kan arbeta mot det.

Jag fokuserar på att lösa upp blockeringar i projektet för att driva det framåt, så att ditt team levererar långvariga resultat med hög kvalitet.

Skapa starka projektteam

Uppnå målen med tvärfunktionella och interkulturella team som består av personer med olika erfarenheter, utbildningar och funktioner.

Jag orienterar i ditt projekt och identifierar vad specialisterna behöver för att leverera värde, förmedlar ledningens målsättningar samt hittar en gemensam väg framåt och ser till att alla är med och utvecklas under resan.

Genom mitt nätverk kan jag komplettera med vissa kompetenser som saknas i det befintliga teamet.

Resultat från genomförda projekt

100% leveranssäkerhet

Global portfolio av 18 produktutvecklingsprojekt i Europa och Asien drevs av nya projektledare i en ostadig miljö. Förseningar och omprioriteringar påverkade hela affärsområdet.

Genom utveckling av ett virtuellt projektkontor förbättrade vi leveranssäkerheten (OTD) till 100%. Mitt ansvar var att strukturera projektrapportering, snabb beslutsfattning, coachning av projektledare och transfer av lessons learned.

Vi reducerade förseningskostnader och ökade vinsten enligt business case för projekten.

7 konkurrenter blir ett team

När konkurrerande team i 7 olika länder skulle bli ett globalt blev mitt fokus för projektet att bygga upp det globala teamet med ömsesidig respekt, förtroende och samarbetsvilja.

Strategin koncentrerades på att få en övergripande bild av profiler i alla team med fokus på deras styrkor för att sedan skapa nya projektteams med rätt kompetens på rätt plats, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Ökade konstruktionsteamets effektivitet med 250%

Konstruktionsteamets stöd för interna kunder resulterade i växlande prioriteringar, resursbrister, planeringsutmaningar och opålitliga leveranser. En omorganisation reducerade personalstyrkan från 15 till 5.

Mitt bidrag var att definiera affärsrelaterade processer och ansvariga processägare, förankra kvantitativa mål, införa KPIer samt styrning och kompetensutveckling för team-medlemmarna.

Genom fokus och leveranssäkerhet ökade vi effektiviteten med 250% , enhetens omsättning och kundbindning och reducerade personal(utvecklings)kostnader.

Från 14 till 4 globala mjukvaruvarianter

Koncernens strategibyte kastade ljus över 14 lokala beräknings- och konstruktionsmjukvaror som både kostnadsdrivare och barriär för samarbete.

Mitt ansvar var att ta fram en strategi för att reducera antalet mjukvaror, definiera projekt, skapa ett gemensamt supportsystem, koordinera och följa upp tidsplanen samt ansvara för integrationen i den koncernövergripande mjukvaruutvecklingen.

Projekten resulterade i ökad omsättning genom snabbare svar till kunden tack vare effektiva verktyg och globalt samarbete, kostnadsreducering genom mindre underhåll och support samt kvalitetsförbättring genom mjukvaruutveckling.

Citat från tidigare kunder

”Sönke är mitt första val att lösa utmaningar där både detaljerna och helheten är viktig. Där planering och implementering går parallellt.” – Beatrice Björk, sfPORTEQ AB

”Tack för god projektledning! Och tack för att du ifrågasatte mina idéer – det gav mig en tankeställare och ledde till en betydligt mer kreativ och snyggare lösning för min del” – Ingela Back, inredningsarkitekt

”Otrolig kapacitet att forma och skapa processer. Han hittar en eftersträvansvärd ”good enough-nivå”., han engagerar, involverar och för samman experter och specialister.” – Anna-Karin Henning, team-medlem

”Utan undantag levererade projektteamet framgångsrikt i projektets olika kritiska faser. I vissa lägen upplevde jag resultatet som oväntat bra, nästan magiskt…” – Claes Nyqvist, projektledare