Sönke Rickertsen, Tripleson AB

Längtar du ibland till ett par extra vingar när du projektleder?

Förvänta dig energi, oväntade resultat och projektledning utöver det vanliga!

Du har en plan och vet hur du ska genomföra den. Men när det kärvar och du blir passagerare i ditt eget projekt får vi dig tillbaka på banan.

Ett projekt är för oss en investering under en begränsad tid för att nå mål. Vi förstår att projekt samtidigt ofta innebär förändringar mot planen, och att många utmaningar kan dyka upp under resans gång. Vi kompletterar ditt team! Vi förstärker, utmanar och hittar vägar – och optimerar din investering.

Tripleson…

 • agerar som erfarna projektledare inom produktutveckling, produktion, leverans och förändringsprojekt
 • anpassar projektformen till dina behov, som Gate, Scrum eller Gig
 • säkerställer en stadig styrfart och snabba återkopplingar med konkreta lösningsförslag
 • uppdaterar projektets mål och leverabler, budget och tidsplan
 • plockar lågt hängande frukter utanför projektens omfattning
 • samarbetar vid behov med dina egna projektledare
 • utökar vid behov projektteamet med kapacitet och/eller kompetens
 • ställer upp som den där ”någon”

För dig betyder det bland annat:

 • Den optimala leveransen för din insats och en optimal beläggning av dina resurser.
 • Good enough i tid!
 • Du slipper förseningskostnader.
 • Skräddarsydd insyn i projektet – genom snabba konsekvensanalyser och lösningsförslag vid avvikelser från plan, scope eller budget.
 • Du kan lita på att styrfarten tar dig mot målet, även i rörliga situationer.
 • Du drar nytta av enkla förbättringar även utanför projektet. Många ”lågt hängande frukter” som vi kallar det.
 • Dina resurser bygger erfarenhet och värde under projektets gång.

Konkreta resultat?

I tid och under budget

En systemleverantör behövde med kort varsel ersätta en modul, efter modulens fältinsats under mer än 50 år. Vi styrde projektteamet med klientens resurser och kompletterade med experter från 2 konsultpartners. Vi anpassade arbetssättet efter den aktuella riskanalysen och tidsplanen och höll oss alltid inom vår tidsbudget på 20 timmar per vecka. Vi levererade såväl produkten, dokumentationen som certifieringen i tid och under budget. Samtidigt utvecklade vi alla projektdeltagare.

Implementering inom tidsramen

En global industrikoncern planerade introduktionen av en ny förpackningsgeneration, optimerad för lagerhållning. Vi kompletterade projektledningen under en 12-veckors förstudie med en ”enablare” som agerade bollplank, backup och förstärkning. Tillsammans förmedlade vi klientens tvärfunktionella spetskompetens samt syfte och affärsnytta, modererade nerbrytningen av den funktionella målsättningen och definierade projektplanen för implementering inom tidsramen.

100% leveranssäkerhet

Global portfolio av 18 produktutvecklingsprojekt i Europa och Asien drevs av nya projektledare i en ostadig miljö. Förseningar och omprioriteringar påverkade hela affärsområdet. Genom utveckling av ett virtuellt projektkontor förbättrade vi leveranssäkerheten (OTD) till 100%. Triplesons ansvar var att strukturera projektrapportering, snabb beslutsfattning, coachning av projektledare och transfer av lessons learned. Vi reducerade förseningskostnader och ökade vinsten enligt business case för projekten.

En seger i tid efter 6 månader

Tillsammans med 5 företag utvecklade vi en ny tjänst. Med en gemensam målsättning som grund formulerade vi 5 olika motiveringar. Med den drivkraften implementerade vi ett arbetssätt som fungerade utan allokerade resurser. En okonventionell rollfördelning var nyckeln för att släppa loss våra individuella potentialer. Och firade seger i tid efter 6 månader!

Från tidigare kunder

”Sönke was not only a gate assessor of my project, but also a great support from the very beginning of my project management career. His profound knowledge in … project/program management combined with helpful, open-minded approach enabled me to complete my first projects within initial boundaries.” – Marcin Szymanski, project manager R&D

”Tack för god projektledning! Och tack för att du ifrågasatte mina idéer – det gav mig en tankeställare och ledde till en betydligt mer kreativ och snyggare lösning för min del” – Ingela Back, inredningsarkitekt

”Otrolig kapacitet att forma och skapa processer. Han hittar en eftersträvansvärd ”good enough-nivå”. Han engagerar, involverar och för samman experter och specialister.” – Anna-Karin Henning, team-medlem

”Utan undantag levererade projektteamet framgångsrikt i projektets olika kritiska faser. I vissa lägen upplevde jag resultatet som oväntat bra, nästan magiskt…” – Claes Nyqvist, projektledare