Sönke Rickertsen motivation

Hållbarhet för småföretag – enkelt och värdeskapande

Agenda 2030 – 17 globala mål och 169 delmål. Vad kan vårt lilla företag göra?

Fortsätta med smarta investeringar. Bara på en högre nivå!

Mindre företag känner ofta att arbetet mot Agenda 2030 är övermäktigt. Vi ser det tvärtom, det finns nämligen en fördel med det stora antalet mål: det är svårare att undvika att jobba mot något av målen.

Hållbarhet är för oss resultatet av att verkställa ett hållbart tänk. Att tänka hållbart var för oss från dag ett en naturlig del i vår företagsekonomi, med liten budget och stor drivkraft. Vi kallar det för ”smarta investeringar”, vilket säkert många företag kan relatera till.

För att målinriktat jobba vidare på ämnet har vi initialt valt ut tre globala mål – less is more. Mål som påverkar vårt värdeskapande som mest, eftersom den största kraften vi har är vår affärsidé och kultur. Syftet är att medvetet göra skillnad, plocka lågt hängande frukter och bli bättre.

Agenda 2030 - Hälsa och välbefinnande

Hälsa och välbefinnande – mål 3

Psykisk ohälsa är en dominerande orsak till sjukskrivningar. Samtidigt nämns mental överbelastning som viktig anledning för att engagemanget för en hållbar/framtidssäker utveckling saknas.

Genom vårt arbete…

  • reducerar vi stressen hos våra kunder. Vi motverkar utmattningar och utbrändhet genom att komplettera våra kunder när de behöver det som mest.
  • reducerar vi stressen hos våra partners. Du kan faktiskt göra en skillnad och få ditt livspussel att gå ihop.
  • skapar vi kombination och komplettering mellan oss och våra kunder. Konkurrensstress existerar inte!
Agenda 2030 - Minskad ojämlikhet

Minskad ojämlikhet – mål 10

Vårt värdeskapande bygger på kombinationen av erfarenhet, potential och motivation. Alla kan något, alla är unika. Mångfald är nyckeln!

Vi jobbar aktivt med att identifiera individuella framgångsfaktorer hos våra partners och hitta rätt position att använda och utveckla.

Agenda 2030 - Genomförande och globalt partnerskap

Genomförande och globalt partnerskap – mål 17

Vi är övertygade om:

  • Genomförande skapar kraft
  • Uppmärksamhet leder till lärande
  • Inspiration leder till förbättring

Vi tror på förtroende och samarbete. Därför delar vi våra erfarenheter i allt vi gör – till exempel hur vi tänker hållbart – med alla 17 mål i våra dagliga operativa beslut.

För att förstärka den globala effekten delar vi vår resa på engelska. Copy with pride!

Vi är vänföretag 2024 – tillsammans med Läkare utan gränser

Varför? Det ser du i filmen här intill.