Tripleson - Martina och Sönke - intervju

Ibland saknar man en tydlig väg framåt. Vi hjälper dig med nya perspektiv!

Coachning och mentorskap ger dig verktygen att släppa loss din vilande potential

När du väl har fastnat kan det vara svårt att ta sig vidare. Coachning och mentorskap är vägledning för att ta bättre egna beslut – coachning för att lösa uppgifter, mentorskap för livsvägen.

Vi hjälper dig att navigera genom att

  • ge tankeställare
  • lösa blockeringar från annat perspektiv
  • identifiera just din potential
  • öka förståelsen kring dina motivatorer, demotivatorer och värderingar
  • vässa din profil och hitta din pitch
  • öka medvetenheten kring en passande arbetsmiljö och ledarskap

Du kommer att kunna bryta dig ut ur frustration och tankerundgång in i en positiv spiral. Du ser nya möjligheter, får ny energi och ser din situation i ett annat ljus. Du får mer struktur och mindre kaos och går från osäkerhet till klarhet. Och du får tillbaka glöden som kommer sprida sig till din omgivning.

Konkreta resultat?

Vägen till en perfekt roll

En linjechef i produktionen behövde byta roll på grund av hälsoskäl. Hen var en äldre autodidakt med en färgglad livshistoria. I en djupintervju inventerade vi personens motivation och framgångsfaktorer. På det sammanställde vi en profil som utgångspunkt för att hitta passande roller. På så vis lyckades vi identifiera ett behov i organisationen, där man inte hade vågat söka efter en matchande person. Och före detta linjechefen? Blev en internationellt eftertraktad specialist!

Avlastning och inspiration för VD

VD:n på ett mindre bolag stod inför en kritisk affärssituation, med personalbyten och osäker orderingång. Vardagen blev mycket påfrestande med snabba omprioriteringar och många operativa stödinsatser. Det saknades både en ledningsgrupp som bollplank och avlastning. Med regelbunden coachning tillförde vi struktur, fokus och inspiration! VD:n fick större arbetsro och klarare tankar för att kunna kunna fortsätta ta strategiska beslut på egen hand.

Nya kundrelationer

Ett producerande företag upplevde en försämrad kundrelation på grund av oklarheter i leveransavtalet. I en akutinsats hjälpte vi kundansvarig att bättre förstå kundens ambitionsnivå och begränsningar. Med erbjudandet av service i stället för en produkt byggde företaget upp en helt ny kundrelation.

Organisation av vinnande kick-off

En stor koncern fick en enorm ökning av orderingången, med många rekryteringar och omorganisation som följd. Personen som var ansvarig för en global engineeringgrupp behövde hjälp med att styra upp en kick-off för ett nybildat team på 25 personer under en halv dag. I flera intervjuer specade vi upp situationen och speglade vår förståelse från affärsnytta till fokusområde. På så vis fick personen en tydligare bild kring kick-offens fokus och strategin för kommande teambuilding-aktiviteter.

Från tidigare kunder

”En positiv upplevelse med ett slutresultat som vida överträffade mina förväntningar!”, Markku, klient

”Även de allra kortaste konversationerna leder till mycket inspirerande slutsatser”, Muayyad, mentee

”Med de rätta frågorna tvingades jag tänka om, och delvis nytt. Den skriftliga genomgången blir ett bra stöd för framtiden. Nu har jag fått en delvis helt ny bild av mig själv”, Olof, klient

”Tack för den uppfriskande påminnelsen om vem jag är och vad jag har för styrkor.”, Afram, klient