Sönke Rickertsen kontakt

Ni är duktiga experter. Vi ser till att ni åstadkommer mer tillsammans.

Tripleson utvecklar starka team

Ett team är för oss magin av ett målriktat sammanspel, där 1+1 idag är 3 och imorgon 4.

Vi utvecklar starka team genom att

  • identifiera och optimera arbetssätt i och mellan team
  • skapa gemensam motivation och mission
  • lyfta in nya teammedlemmar snabbt och effektivt, så kallad onboarding
  • utveckla lagandan och samarbetsförmågan ”on the job”
  • överbrygga vakanser som interimschefer

Byt från ofrivilliga ensamvargar och isolerade experter till ett lag med höga nivåer av egeninitiativ, förståelse och tillit. Dina teammedlemmar får en bättre förståelse för sina egna styrkor, vad de kan bidra med samt sina individuella behov. Ditt team hittar sitt sätt, blir mer självstyrande och får lättare att parera störningar. Sammanspelet med andra team blir effektivare! Nya eller tillfälliga spelare kommer att hitta sin plats snabbare och gör teamet mer flexibelt och anpassningsbart till förändringar.

Konkreta resultat?

7 konkurrenter blev ett team

När konkurrerande team i 7 olika länder skulle bli ett globalt team blev vårt fokus att bygga det globala teamet med ömsesidig respekt, förtroende och samarbetsvilja. Strategin koncentrerades på en övergripande bild av profiler i alla team med fokus på deras styrkor, för att sedan skapa nya projektteam med rätt kompetens på rätt plats, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Lyckad presentation och ett nytt sätt att bemöta motgångar

Ett start-up-företag förberedde visningen av en innovativ produkt på en viktig utställning. Kort tid innan kämpade en hel del experter med sina olika delsystem som påverkade varandra för att uppnå en acceptabelt stabil process som kunde visas inför publik. Inom 24 timmar kunde vi gemensamt skapa en lösning, genom att bryta egendynamiken med ett beslut. En utvärdering med fokus på vad som fungerade stabilt och vad som kunde visas med detta både bevarade varumärkets värdighet och etablerade ett nytt sätt att bemöta motgångar.

Från ny till förarsätet i projektet

En expert behövde snabbt komma in i ett pågående projekt för att lösa en komplex och framgångskritisk uppgift. Hen fick mycket information om projektet, kunden, teammedlemmarba och arbetssättet, men hade svårt att ta till sig av den komplexa helheten. Med en skräddarsydd berättelse förmedlade vi en bra helhetsbild och hjälpte hen att förstå informationen, med resultatet att hen kunde börja lösa uppgiften.

Bättre förankring och effektivare samarbete inom organisationen

Åt ett företag i en förändringsresa genomförde vår partner tillsammans med oss en intervjuserie med 30 experter för att kartlägga kundens produktutvecklingsprocess. Med en kort introduktion på 4 minuter inför varje individ byggde vi gemensam förståelse för företagets situation, ledningens målsättning, konsultföretagets roll och intervjuernas urval och bidrag. På så vis skapade vi en bättre förankring och ett effektivare samarbete inom kundens organisation.

Från tidigare kunder

”He has a calm and pedagogic way to lead others, working equally much as a manager as a teacher with the goal to create a strong, engaged organisation that can move forward as a team with a common goal.” – Peter Isberg, Global Manager ABB

”Han engagerar, involverar och för samman experter och specialister.” – Anna-Karin Henning, team-medlem