Martina Jarnuszak

Du kan din verksamhet, men ibland önskar du en extra superkraft för att förändra den.

Du ger allt för att driva din verksamhet framåt. Vi skapar arbetsron så att du kan fokusera på rätt frågor.

En verksamhet är för oss en idé med målet att göra skillnad och som vi är beredda att ta risker för.

Vi hjälper er att utveckla er verksamhet genom att

  • inventera risker och möjligheter
  • optimera flöde och processer
  • hitta ert specifika tänk för modularisering, lean och hållbarhet
  • driva förändringar och omorganisation
  • definiera och anpassa en företagskultur
  • hitta och tillvarata synergier
  • agera som bollplank, vi kan vara lika positiva som krävande!
  • erbjuda andrahandsutlåtanden
  • optimera styrelsearbetet

Byt stress mot arbetsro för dig och dina experter, så att du kan ta hand om din dagliga verksamhet och det du är bra på. När våra experter har utmanat ditt tänk, trycktestat dina idéer och säkrat kvalitet och fokus från ett utifrånperspektiv kan du sova bättre. Du behöver inte jaga framsteg och kan lita på en målinriktad anpassning av ledarskapet. Du kommer att se och uppleva styrfart!

Konkreta resultat?

250% upp för effektiviteten och arbetsglädje på ny toppnivå

För en överbelastad och frustrerad konstruktionsgrupp modererade vi förhandlingar med alla interna kunder om relevanta styrtal och målnivån. Fokus och ambitionsnivå som vi förankrade använde vi som bas till att renodla kärnprocesser med konstruktionsgruppen och delegerade resultatansvaret. Inom ett kvartal ökade effektiviteten med 250% och arbetsglädjen låg på ny toppnivå.

Från 14 till 4 IT-verktyg

Efter ändring av en koncernstrategi från intern konkurrens till global kooperation harmoniserade vi affärsprocesser och IT-verktyg. En gemensam kartläggning med alla lokala enheter fångade upp kundens spetskompetens. Arbetet skapade ömsesidig förståelse, respekt och förtroende! Efter 2 år hade vi harmoniserat antalet IT-verktyg från 14 till 4 och etablerat ett globalt nätverk av experter för utbyte av best practice och kontinuerliga förbättringar.

Dokumentation av affärsprocesser

När ett företag hade köpt upp sin samarbetspartner och ville etablera sig i fordonsbranschen kompletterade vi kvalitetsansvarige för att dokumentera affärsprocesser. Med vårt utifrånperspektiv hittade vi rätt detaljeringsnivå – så enkelt som möjligt och så komplex som nödvändigt. Vi modererade harmonisering, förtydligande och justering av processer där det behövdes. Konsultation av våra egna experter säkerställde ett tvärfunktionellt arbetssätt för affärsprocesserna.

Processkartläggning och internt tillit

Vi hjälpte ett snabbväxande företag som samtidigt byggde en global organisation och globala processer att ta fram en bra första version av de mest affärsrelevanta processerna. Samtidig utvecklade vi med hjälp av kundens experter och ansvariga hur de kunde fortsätta på eget hand. Personen med globalt ansvar ökade tillitet i sitt eget team för en större delegering.

Från tidigare kunder

”Sönke är mitt första val att lösa utmaningar där både detaljerna och helheten är viktig. Där planering och implementering går parallellt.” – Beatrice Björk, sfPORTEQ AB

”Du hittade den gemensamma nämnaren som du sedan formulerade vartefter till en väldigt bra idé.” – Sergio (VD)