Sönke Rickertsen motivation

Möt förändringen tillsammans med en mentor

När du väl har fastnat kan det vara svårt att ta sig vidare själv. Genom mentorskap får du nya perspektiv så att du kan släppa loss din vilande potential och fortsätta framåt med ny glimt i ögat.

Personlig utveckling med mentorskap

Vill du förstå förändringen du står inför och få kraft till ett nytt förhållningssätt och ett nytt agerande?

Med närvaro och respekt lyssnar jag och ställer frågorna som förflyttar oss från förvirring till klarhet, från osäkerhet till trygghet. Förvänta dig nya insikter samt personlig utveckling oavsett var i livet du befinner dig.

Hitta din superkraft på arbetsmarknaden

Vill du bli mer framgångsrik i din yrkesroll eller ta nästa steg i karriären?

Tillsammans inventerar vi i dina personliga framgångsfaktorer och styrkor för att öka din självkänsla och hitta ditt varumärke. Genom att förstå hur du kan använda dina styrkor vässar vi din profil så att du kan skapa ett CV som sticker ut ur mängden och bli mer attraktiv på marknaden.

Citat från tidigare klienter

”En positiv upplevelse med ett slutresultat som vida överträffade mina förväntningar!”, Markku, klient

”Även de allra kortaste konversationerna leder till mycket inspirerande slutsatser”, Muayyad, mentee

”Med de rätta frågorna tvingades jag tänka om, och delvis nytt. Den skriftliga genomgången blir ett bra stöd för framtiden. Nu har jag fått en delvis helt ny bild av mig själv”, Olof, klient

”Tack för den uppfriskande påminnelsen om vem jag är och vad jag har för styrkor.”, Afram, klient